payrollmetaal.nl

Payroll metaal

Welkom op de website met uitleg en informatie over payroll in en voor de metaal en technieksector in Nederland.

Misschien wilt u als ondernemer en/of werkgever in de metaal en technieksector uw personeel geheel of gedeeltelijk bij een payrollbedrijf, die in de metaal en technieksector thuis is, onderbrengen? Stopt u dan met verder te zoeken! Payroll metaal is namelijk de website in Nederland, die u hierbij verder kan helpen.

Allereerst geven wij u namelijk onderstaand beknopte informatie over de dienstverlening payroll in en voor de metaal en technieksector in Nederland. Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen of wilt u meer payroll informatie over payroll in de metaal en technieksector in Nederland van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor de metaal en technieksector in Nederland aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payroll voor u, uw metaalbedrijf, metaalmedewerkers, CAO en de bijbehorende payrolltarieven in de metaal en technieksector in Nederland.

Vraag een payrollofferte voor de metaalsector aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payroll?

Wanneer u uw metaalmedewerkers op de payroll bij een payrollbedrijf plaatst, dan besteedt u naast uw juridisch werkgeverschap ook al uw werkgeverszorgen en -risico’s aan het payrollbedrijf uit. Bij payroll werft en selecteert u o.a. echter nog wel steeds zelf uw eigen metaalmedewerkers, verzorgt u de planning en onderhoudt u ook nog steeds het dagelijkse contact met uw metaalmedewerkers op de werkvloer. Het payrollbedrijf wordt dus bij payroll in juridische zin de werkgever van uw personeel. Hierdoor neemt zij alle arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s, v.w.b. ziekte en ontslag, van u als werkgever over. Kortom het payrollbedrijf verzorgt als formeel juridische werkgever van uw personeel voor uw metaalbedrijf o.a. uw gehele (loon)administratie, contractadministratie, loonbetalingen, ontslagprocedures, loondoorbetaling bij ziekte en alle overige verplichtingen, die u als werkgever van uw personeel in Nederland ook zelf heeft.

Met payroll heeft u dus geen omkijken meer naar uw personeelszaken en salarisadministratie en kunt zich daardoor weer volledig op uw bedrijfsvoering en ondernemerschap richten.

Waarom payroll in de metaal en technieksector?

Onvoorstelbaar welke vragen er b.v. over verzuimverzekeringen, employeebenefits, pensioenen, arbodienst, UWV, Belastingdienst etc. allemaal op een ondernemer en/of werkgever in de metaal en technieksector in Nederland afkomen. Als ondernemer en/of werkgever heeft u vaak geen zin en tijd om u zich daarin te verdiepen. Laat staan dat u alle juridische werkgeversrisico’s op personeelsgebied kan overzien. Een oplossing voor u is dan misschien payroll!

Een payrollbedrijf wordt administratief én juridisch de werkgever van uw metaalmedewerkers. Zij draagt o.a. zorg voor arbeidscontracten, salarisbetalingen, ziektebegeleiding volgens de Wet Verbetering Poortwachter en weet precies wanneer iemand bij u op een vast arbeidscontract aanspraak kan maken. Zo komt u juridisch bij payroll nooit meer voor verrassingen te staan.

Het enige dat uw metaalmedewerkers van payroll merken, is dat zij hun salaris van een payrollbedrijf ontvangen. Functioneringsgesprekken, het kerstpakket, Sinterklaas, jubileums, scholing en loopbaanvooruitzichten blijven namelijk bij payroll nog gewoon allemaal uw verantwoordelijkheid.

Vraag een payrollofferte voor de metaalsector aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Voor wie is payroll in de metaal en technieksector interessant?

In feite is het werken met payroll voor ieder metaalbedrijf, dat met personeel in de metaalsector werkt, wel interessant. Of dit nu om kortlopende projecten of lange termijn trajecten gaat. Door het gemak, beperkte werkgeversrisico’s en financiële voordelen, die u door efficiënter in te kopen kunt behalen, kent payroll voor iedere werkgever in de metaalsector in Nederland wel voordelen.

Denkt u zich eens in dat u zich met payroll in de metaal en technieksector niet meer hoeft te bekommeren over wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken, geen aangiften meer van het UWV en Belastingdienst krijgt, geen kosten van een arbodienst en overige personeelsverzekeringen meer heeft en geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een rust zou u dat geven!

Wat kost payroll in de metaal en technieksector?

Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost uw metaalwerknemer u eigenlijk precies per uur?

Payrolltarieven bij payrollbedrijven zijn namelijk ook uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen opgebouwd, die u zelf ook heeft wanneer u in Nederland personeel binnen uw metaalbedrijf in dienst heeft (netto loon, een deel UWV, afdrachten Belastingdienst, verzekeringen, pensioenen, arbodienst, reserveringen etc).

De grootste verschillen met uw eigen payrolltarief (c.q. personeelskosten) zijn dat afdrachten aan allerlei verschillende instanties door u op verschillende momenten dienen te worden betaald en dat u vooraf uw werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag niet heeft afgebakend. De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt en niet meer precies weet wat een metaalwerknemer u exact per uur kost.

Omdat wij van payroll metaal met vaste all-in payrolltarieven per daadwerkelijk gewerkt uur werken, heeft u op voorhand deze duidelijkheid met payroll wel. Niets is namelijk voor een ondernemer en/of werkgever in de metaal en technieksector zo gevaarlijk om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Werkt u met technische uitzendkrachten in uw metaalbedrijf, dan bent u sowieso met payroll metaal 10-20% goedkoper uit! Hierbij kunnen de tariefverschillen, indien u hen in plaats van uitzenden laat payrollen, tot soms wel enkele euro’s per uur oplopen.

Over payroll metaal

Wij van payroll metaal kunnen elk metaalbedrijf en/of werkgever in de metaal en technieksector in Nederland een passende payrolloplossing tegen een scherp tarief aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor de metaal en technieksector in Nederland aan en ontvang deze offerte binnen 24 uur, boordevol informatie over payroll voor u, uw metaalbedrijf en werknemers in de metaal en technieksector in Nederland!

Vraag een payrollofferte voor de metaalsector aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven in de metaal en technieksector

Enkele van de volgende payrollbedrijven bieden naast payroll metaal o.a. ook hun payrolldiensten in de metaal en technieksector in Nederland aan. Sommige zijn net als ons van payroll metaal in payroll voor de metaal en technieksector in Nederland gespecialiseerd.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.

Voordelen van payroll in en voor de metaal en technieksector

Naast de bovengenoemde redenen (gemak en tijdswinst) zijn ook de volgende payroll voordelen voor veel ondernemers en/of werkgevers in de metaal en technieksector in Nederland doorslaggevend om te gaan payrollen.

Lagere personeelskosten met payroll in de metaalsector

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kan payroll metaal uw personeels- en salarisadministratie van uw metaalbedrijf met payroll voor scherpe payrolltarieven doen. In veel gevallen bent u zelfs met payroll goedkoper uit dan wanneer u uw personeel zelf in dienst zou hebben. U bespaart namelijk met payroll aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, arbokosten en niet te vergeten kosten bij ziekte. Bovendien bent u met payroll in de metaal en technieksector veel goedkoper uit dan wanneer u met een technisch uitzendbureau in de metaal en technieksector samenwerkt. Hierbij zijn de verschillen, indien u in plaats van uitzenden van payroll gebruikmaakt, soms wel enkele euro's per uur!

Personeelskosten vooraf inzichtelijk door payroll in de metaalsector

U weet met payroll vooraf wat uw personele kosten zullen zijn, zodat u daar in uw loonkostenberekeningen, calculaties, budgettering of offertes rekening mee kunt houden. U betaalt namelijk bij payroll een vast payrolltarief over de daadwerkelijk gewerkte uren van uw metaalwerknemers en ontvangt hiervan periodiek één factuur. Zo heeft u als voordeel op ieder moment en plaats 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw metaalbedrijf met payroll.

Minder administratie met payroll in de metaalsector

Alle administratieve handelingen zijn bij payroll dus voor rekening van het payrollbedrijf. U moet hierbij denken aan de loonbetalingen, het beantwoorden van vragen, contracten opstellen/verlengen, ziekmeldingen, begeleiding bij ziekte en bijhouden van veranderende CAO, wet- en regelgeving. Kortom, met payroll heeft u weer tijd voor belangrijkere zaken binnen uw metaalbedrijf.

U blijft de baas binnen uw metaalbedrijf bij payroll

In de praktijk blijft u bij payroll voor uw personeel nog steeds 'de baas' binnen uw metaalbedrijf. Het payrollbedrijf fungeert slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie. U blijft met payroll namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw metaalbedrijf, echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren, verantwoordelijk. Voor uw metaalwerknemers verandert er feitelijk ook niet veel met payroll, behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener, op het gebied van personeel en organisatie, kunnen terugvallen.

Geen werkgeversrisico's met payroll in de metaalsector

Uw huidige en/of nieuw geworven metaalwerknemers werken exclusief voor u, maar staan bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= vertaling uit het Engels van payroll). Het payrollbedrijf is als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw medewerkers. U heeft bij payroll namelijk geen personeel binnen uw metaalbedrijf meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekteverzuim meer met payroll in de metaalsector

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) metaalmedewerkers bij payroll meer bent, heeft u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij payroll niet.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw metaalwerknemers ook te maken hebben, door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis (bij uw accountant betaalt u nu per minuut!) antwoord te krijgen op uw vraag. Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw metaalwerknemers bij payroll geregeld. U ziet aan uw metaalwerknemers wordt door payroll metaal bij payroll ook gedacht. Na dit gelezen te hebben, wilt u misschien nog meer over wat payroll voor u of uw metaalmedewerkers in de metaal en technieksector in Nederland kan betekenen weten? Vraag daarom nu snel een payroll adviesgesprek of payrollofferte over payroll in de metaal en technieksector bij ons aan!